ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ήταν επιτακτική ανάγκη από τα πανάρχαια χρόνια. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν, έχοντας ως όπλο τη γλώσσα, συναλλασσόταν πολιτικά και οικονομικά, αντάλλασσε απόψεις, διεκδικούσε, διασκέδαζε. κλπ.

Στην πορεία των χρόνων, η εκμηδένιση των αποστάσεων, η τελειοποίηση των επικοινωνιών, η ανάγκη διεύρυνσης των αγορών και η άμεση μεταφορά γνώσης μέσω του Internet τα τελευταία χρόνια κατέστησε αυτονόητη τη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής, στην πατρίδα μας.

Ως παγκόσμια Γλώσσα, η Αγγλική, έχει κερδίσει ένα διεθνές status στην επικοινωνία. Αναπόφευκτο πλέον μέσο για την συνδιαλλαγή στον εμπορικό και τεχνολογικό κόσμο που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η Αγγλική Γλώσσα παίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στη συνδιαλλαγή ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική προέλευση. Καθώς η Τεχνολογία της πληροφορικής κάνει απίστευτα βήματα προόδου, είναι σημαντικό για τον καθένα μας να αποκτήσει βασικές επικοινωνιακές ικανότητες στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, που θα τον βοηθήσουν όχι μόνο στην προσωπική του εξέλιξη αλλά και στην ανάπτυξη των επαγγελματικών του ικανοτήτων. Σήμερα, η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι για πολλούς νέους ανθρώπους προϋπόθεση για την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής με τα διάφορα courses που παρέχει ανά τμήμα, στοχεύει να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τέτοια γλωσσικά εφόδια ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε ξένη βιβλιογραφία, να αναζητούν πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων και περιοδικά, να επισκέπτονται, μέσω προγραμμάτων άλλα αντίστοιχα Ιδρύματα στο εξωτερικό, να επικοινωνούν με άλλους φοιτητές αλλοδαπών Ιδρυμάτων και με αυτούς που επισκέπτονται το ΤΕΙ.

Όσον αφορά την οργάνωση του, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής με το Ν.2916/11-6-01 διοικούνται από ένα Διευθυντή και 3μελές Συμβούλιο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και των μελών του Συμβουλίου μονοετής. Τα κέντρα καλύπτουν τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής όλων των Τμημάτων Ειδικότητας όλων των Σχολών των Ιδρυμάτων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τις εξετάσεις ΠΑΓΕΕΣ (Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Επαγγελματικούς Σκοπούς )

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις ΠΑΓΕΕΣ αφορούν τους φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΙΚ που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα στο θεματικό πεδίο σπουδών τους.

Εφέτος, λόγω της εφαρμογής των μονών ζυγών εξαμήνων, δεν είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι να έχουν περάσει το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας του εξαμήνου τους.

Η ημερομηνία των εξετάσεων είναι η 26η Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 23η Απριλίου έως και 23η Μαΐου στο γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας στo ισόγειο της Φ1 από 10:00 έως 13:00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26η Μαΐου από τις 9:00 έως 13:00 το πρωί στις αίθουσες 10 και 12,κτίριο ΣΔΟ .Η σπουδαστική ταυτότητα είναι απαραίτητη.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ © 2009 - Δημιουργήθηκε από: Γανωτίδου Αικατερίνη